Reliving The Past Party’s presents:

Algemene voorwaarden

  • Het entreebewijs is niet inwisselbaar voor geld
  • Het entreebewijs heeft een unieke code; het kopiëren of verspreiden hiervan heeft om deze reden geen enkele zin en is bovendien strafbaar
  • Zorg dat u het entreebewijs duidelijk uitgeprint meeneemt of het entreebewijs duidelijke leesbaar is op uw mobiele telefoon. Deze dient u te laten zien bij binnenkomst
  • Mocht uw entreekaart niet worden herkend of onleesbaar zijn, dan zal u de toegang tot het evenement worden ontzegd
  • Het evenement bezoeken geschiedt op eigen risico
  • Geen toegang onder de 18 jaar eventueel kan om uw legitimatiebewijs worden gevraagd
  • Reliving the Past Party’s is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal, verlies of schade van of aan uw eigendommen tijdens, voor of na het evenement
  • Tijdens het evenement kunnen er foto’s of filmopnames worden gemaakt voor commerciële doeleinde. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen

“Music is the most beautiful time machine”